Szympansia nowomowa

200 tys. słów. Tyle szacunkowo liczy sobie nasz język ojczysty. Szacunkowo i z dużym marginesem błędu bez uwzględnienia różnych form fleksyjnych ale z uwzględnieniem nazw własnych. Przeciętny polski szympans zaś zna „biernie” około 30 tys. słów. „Biernie” – czyli je zna ale niekoniecznie używa.

Najdłuższe polskie słowo to konstantynopolitańczykowianeczka (32 litery) choć trzeba przyznać, że to kwestia umowna bo w sumie co to słowo oznacza i jak się ma do słowa: ponaddwustudziewięćdziesięciodziewięciokilometrowy które składa się z 50 liter.1

Nie zmienia to faktu, że dużo osób uważa, że tych słów jest i tak za mało… i tworzy własne. Poniżej zbieram dla potomności (i dla siebie) najciekawsze wyrażenia jakie usłyszałem lub otrzymałem w korespondencji papierowej, elektronicznej lub usłyszałem.

Szympansi spis nowomowy

L.p. Wyrażenie Znaczenie
1. Prepriorytowywanie Ustawianie odpowiednich priorytetów realizowanych zadań.
2. Zestatusować się Ustalić faktyczny stan realizacji projektów.

Zapraszam do przesyłania własnych ciekawych przykładów. Najlepsze umieścimy w naszym „słowniku” nowomowy.


1 Źródło: http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/najdluzsze-slowo;14000.html

Podziel się ze znajomymi, to takie miłe